Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání

Vzdělávání založené na tom,
jak být šťastný a zdravý.


Vytváříme podnětný prostor
pro vzdělávání dětí i dospělých
na Tišnovsku

  • Inspirujeme se inovativními přístupy a hledáme řešení šité na míru potřebám naší komunity

  • Zřizujeme školy a společně o ně pečujeme

  • Jsme vzájemně se podporující komunitou
  • Nabízíme zájmové kroužky pro děti i dospělé
  • Tvoříme zahraniční vazby

Co se u nás děje

Seminář vytváření společenství podle Scotta Pecka 5. - 7.2. 2021

3. (Ne)reprezentativní ples Hnízda a ZŠ ZaHRAda únor 2021 

Provoz kroužků přerušen z důvodu opatření proti pandemii 

Vytváříme architektonické plány budoucích budov pro školy 

BĚŽÍCÍ PROJEKTY

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání na Tišnovsku 

BĚŽÍCÍ PROJEKTY

Dlouhodobé pobyty zahraničních dobrovolníků

Podporují nás