Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání

Vzdělávání založené na tom,
jak být šťastný a zdravý.


Vytváříme podnětný prostor
pro vzdělávání dětí i dospělých
na Tišnovsku

  • Inspirujeme se inovativními přístupy a hledáme řešení šité na míru potřebám naší komunity

  • Zřizujeme školy a společně o ně pečujeme

  • Jsme vzájemně se podporující komunitou
  • Nabízíme zájmové kroužky pro děti i dospělé
  • Tvoříme zahraniční vazby

Co se u nás děje

Slavíme znovu!

Po prvním školním roce fungování prošla úspěšně inspekcí naše Montessori lesní mateřská škola Ledňáček. Gratulujeme. 

Projekt zahraničních dobrovolníků 

Dobrovolníci odjíždí a přijíždí a potřebujeme vaši pomoc, hledáme ubytování a mentory pro dobrovolníky.

Zakládáme střední školu 

Podle schválené vize chceme rozšířit naši Základní školu CoLibri o střední školu, formy kombinovaného lycea. Nyní žádáme o jeho schválení, řešíme prostory a těšíme se. 

Slavíme: obě naše školy prošly úspěšně inspekcí. Více info na FB

Máme nové video: kdo jsme a co děláme. Koukněte ZDE  

Hurá: Většina kroužků obnovila provoz  PODPOŘTE NÁS

Nové budovy pro školy.  


BĚŽÍCÍ PROJEKTY

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání na Tišnovsku 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

Vypsané výběrové řízení na dodání 2 jurt pro Lesní mateřskou školu Ledňáček 

Podporují nás