Naše školy

Spolek je zřizovatelem dvou základní škol
a jedné mateřské školy, které nyní navštěvuje 80 dětí.
 


 Od roku 2015 provozujeme v Tišnově Základní školu ZŠ ZaHRAda, která staví na Montessori pedagogice, individuálním přístupu a zapojení rodičů do školního dění. 

Ve školním roce 2020/2021 jsme otevřeli v blízkém Předklášteří Základní školu CoLibri,
která vychází z modelu svobodných demokratických škol. 

 V září 2021 otevřeme Lesní mateřskou školu Ledňáček, která bude první lesní školkou s Montessori pedagogikou. 

Od září 2022 jsme v Nedvědici otevřeli odloučenou třídu školy Zahrada – Školu Jasan.

Úzce spolupracujeme s Lesním rodinným klubem na Tišnovsku Kalužníčkem, jedním z nejstarších
svého druhu v ČR 

Plánujeme návaznou střední školu a chceme založit Nadaci pro komunitu, která bude podporovat
naše a další podobně zaměřené místní projekty.

Hnízdo své školy podporuje ideově, personálně i materiálně. Všechna důležitá rozhodnutí děláme společně, usilujeme při tom o konsensus. Do demokratického řízení škol rovněž zapojujeme jejich žáky, žákyně a personál.

Co o nás říkají

"Jako facilitátor a průvodce participativních procesů jsem fascinován odvážnými pokusy, jak otevřenost, participaci a dialog vnášet do nových organizací, jakou je Hnízdo. O to víc mě fascinuje, že se to děje ve škole a současně s dětmi samotnými. Náročná vize, vize pro budoucnost. S napětím vás budu sledovat a držet palce." 


Martin Nawrath 

facilitátor 

"Společenství lidí kolem Hnízda a ZaHRAdy si pro sebe nazývám: Tvůrci Nové Doby. Kde se lidé navzájem podporují, spolupracují a těší se ze své přítomnosti. Dávají celku ze sebe to nejlepší a jen tak mimoděk vytvářejí hodnoty, které se jednou stanou naprostou normou takového běžného života." 


Soňa Vlasáková 

metodička Montessori pedagogiky 

„Zakladatelé školy CoLibri mají jasno v tom proč a co dělají a to je na fungování školy znát. Všichni průvodci, které jsem měla také možnost zažít, přistupují k dětem uvolněně, hravě, tvořivě, s respektem, důvěrou i pevností. Také se mi líbí, že dva ze čtyř průvodců jsou muži, to vidím jako velké plus. Moc se mi líbila i budova, kde škola sídlí spolu s vybavením a zařízením interiéru i pohádková zahrada."


Daniela Tlapáková 

supervizorka