Naše projekty


V roce 2021 jsme zrealizovali projekt

MULTIFUNKČNÍ KLENBY

spolufinancovaný Evropskou unií.

V rámci projektu byla upravena místnost zvaná Klenby, která funguje jako místnost pro různé volnočasové aktivity a zároveň jako velká zasedací místnost k setkávání orgánů spolku.

Náš projekt č. 21/004/19210/564/185/002385 byl realizován v rámci podpory projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Brána Vysočiny.