Naše projekty


Projekt ESC: Dobrovolníci v inovativním vzdělávání na Tišnovsku


Náš spolek je držitel Quality label Evropského sboru solidarity a každoročně hostí několik zahraničních dobrovolníků ve všech svých školách na Tišnovsku (ZŠ ZaHRAda, ZŠ CoLibri, MLMŠ Ledňáček, v samotném spolku). V rámci projektu aktuálně hostujeme 6 dobrovolnic (1 ze Španělska, 1 z Řecka, 1 z Gruzie, 1 z Ukrjiny a 2 z Turecka) a očekáváme ještě příjezd další dobrovolnice ze Španělska. Dobrovolnice se bohatě zapojují do výuky, do volnočasových aktivit, do přípravy školního prostředí, do komunitního života spolku i města, ale i do seberozvojových aktivit (různé semináře, workshopy, výuka češtiny, poznávání Tišnovska, ČR, Evropy). Zahraniční dobrovolníci k nám i do jiných organizací po celé Evropě jezdí a vzdělávají se díky podpoře EU skrz Evropský sbor solidarity (dříve EVS) 

Na podzim 2020 jsme obdrželi akreditaci pro přijímání zahraničních dobrovolníků Quality Label.

Těšíme se na nové dobrovolníky z Evropy i přidružených zemí !!!  V roce 2021 jsme zrealizovali projekt

MULTIFUNKČNÍ KLENBY

spolufinancovaný Evropskou unií.

Hlavním cílem operace je Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 

Náš projekt č. 21/004/19210/564/185/002385 byl realizován v rámci podpory projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Brána Vysočiny.

Cílem projektu bylo upravit místnost zvanou Klenby (suterén domu na Bezručově, č.21) tak, aby fungovala jako kombinace herny a velké zasedací místnosti pro spolkovou činnost. Vedlejší prostory budou uzpůsobeny jako ateliér a zázemí včetně znovu zavedení tekoucí vody. Úpravy zahrnou především instalaci nových světel, instalaci pracovní desky se zabudovaným dvojdřezem a napojení na stávající vodovodní a kanalizační přípojky, pořízení nového koberce a odvlhčovačů vzduchu. Na správě a údržbě prostoru se podílí členové spolku.

Výsledkem projektu je funkční, kultivovaný a estetický prostor sloužící pro mnoho různých účelů. V prostoru je dostatek příjemného světla, je průběžně odvlhčován. Tanec, hry a setkávání spolku mohou probíhat v prostotu s příjemným základem - čistou a esteticky upravenou podlahou. Účastníkům kroužků i spolkových setkání je možné podávat základní občerstvení. Další návrhy k úpravám prostoru, které členové spolku vznesly a které výrazněji bodovaly v anketě budou řešeny dále z jiných prostředků a svépomocí.