Naše filozofie

Komunita rodičů a dětí kolem škol a školek zřizovaných Hnízdem je velká, pestrá a otevřená. Jsme si plně vědomi, že je nejcennějším kapitálem, který máme a o který stojí zato pečovat. Je pro nás důležité se potkávat, poznávat, umět si naslouchat a vzájemně se podporovat. 


Budování komunity

Spolek organizuje různé pravidelné akce, přednášky, tábory, výpravy, plesy, sdílecí setkání a pečuje o vztahy. Pro ozdravení skupiny i hlubší sebepoznání využíváme například metodu vytváření společenství podle Scotta Pecka.

Kroužky a neformální vzdělávání

Hnízdo zajišťuje širokou nabídku kroužků a aktivit pro děti, dospělé i celé rodiny. Mezi pravidelné a oblíbené kroužky patří bojová umění, gymnastika spojená s tancem, dramatická výchova, rybářský a zoologický kroužek, šití a výtvarný ateliér. Pořádáme i sezónní workshopy vycházející z aktuálních zájmů. Založili jsme expediční klub, kdy každý měsíc v zimě i v létě v jiném složení vyrážíme za dobrodružstvím do přírody. Z řad rodičů se zformoval malý orchestr. 

Zahraniční spolupráce

Hnízdo zprostředkovává svým školám partnerské školy ze zahraničí a organizuje pobyty zahraničních dobrovolníků ve školách. Díky tomu má prostředí škol také mezinárodní charakter. 
V minulých letech u nás pobývali nebo nyní pobývají dobrovolníci a dobrovolnice z Itálie, Španělska, Řecka, Ruska a Turecka.