Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání vyhlašuje Výběrové řízení na ředitelku nebo ředitele ZŠ ZaHRAda.

17. března 2022


Koho hledáme:

ZŠ ZaHRAda hledá ředitele nebo ředitelku, který/á bude od příštího školního roku ZaHRAdu vést na cestě k úplné Montessori škole s komunitním rozměrem.

Hledáme excelentního pedagoga a výborného manažera nebo výborného pedagoga a excelentního manažera. Hledáme člověka, kterému naprosto dává smysl Montessori pedagogika a má chuť nadchnout pro ni celý tým i rodičovskou komunitu a má navíc představu o tom, jak ji propojit s dalšími inovativními pedagogickými metodami a ukotvit v lokálním kontextu. Hledáme někoho, koho bude bavit rozvíjet mezinárodní stránku školy, naplňovanou nyní přítomností několika zahraničních dobrovolníků a navazováním spolupráce s Montessori školami ze Švédska, Španělska nebo blízkého Rakouska. Hledáme také někoho, kdo přemění sen o vlastní budově, kam se vejde celá škola, ve skutečnost.


Co požadujeme:

  • Naladění a sdílení naší vize popsané v Koncepci ředitele 2021–2020 (viz dále).
  • Kvalifikaci pro výkon funkce ředitelky nebo ředitele školy.
  • Zkušenost s vedením týmu.
  • Kvalifikaci pro výkon pedagogické práce.
  • Pedagogickou praxi nejméně 5 let nebo ve vědě a výzkumu.
  • Zkušenosti s realizací evropských projektů a fundraisingem.
  • Schopnost se domluvit i reprezentovat školu.


Dokumenty k náhlednutí:


Co nabízíme:

Montessori ZaHRAda nabízí svou inovativností velký prostor k osobnímu růstu. Získáte možnost dalšího vzdělávání, poznáte nové pedagogické přístupy a jiné alternativní školy, prožijete podporu týmu formou metody Community Building. V neposlední řadě budete mít mnoho příležitostí k vlastní realizaci a zdolávání výzev všeho druhu.

Čeká na vás také kancelář školy se zaměstnanci zajišťujícími skvěle právní a administrativně-projektovou stránku školy. Budete pracovat v týmu vedoucích pracovníků školy, z nichž každý má na starost jinou oblast, někdo provozní, někdo zájmové vzdělávání (více viz Organizační řád).

Ve škole panuje rodinná atmosféra, tykáme si a jistě budete mít i mnoho příležitostí strávit čas se svými žáky a žačkami. Jsme školní komunita plná lidskosti a plná profesionálů v různých oborech. Komunita, která Vás podpoří a pomůže Vám posouvat se dál.

Náš zřizovatel Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání od svého založení v roce 2014 dokázal vybudovat nejenom Montessori ZaHRAdu, ale také svobodnou školu CoLibri a Montessori lesní mateřskou školu Ledňáček. V Hnízdě budete mít oporu i faktickou pomoc, stejně jako v komunitě škol kolem něho.

Pojďte se stát součástí našeho společenství.

Pojďte se stát součástí změny našeho vzdělávání.


O škole

První žáky jsme v ZaHRAdě přivítali v září 2015 díky úsilí několika nadšených rodičů s touhou nabídnout dětem jinou možnost vzdělávání, než jakou tehdy poskytoval běžný systém. Škola postupně rostla, dnes ji navštěvuje 87 dětí rozdělených do 5 tříd trojročí pojmenovaných po stromech (Jabloň, Třešeň, Líska, Bříza a Jasan). Ve školním roce 2019/2020 jsme společně zvolili Montessori pedagogiku jako způsob, kterým chceme dále vzkvétat a naplňovat úvodní motto školy - založit vzdělávání na tom, jak být zdravý a šťastný. Schválili jsme Koncepci ředitele pro období 2020-2025, kterou chceme dále realizovat a rozvíjet s novým personálním obsazením v roli ředitele.


Životopis a motivační dopis zasílejte do 17.4. (včetně) na adresu  info@skolazahrada.cz
Nástup od srpna 2022.


V případě jakýchkoliv dotazů a v případě zájmu o návštěvu školy nebo nahlédnutí do dokumentů školy se můžete obracet na Janu Růžičkovou, tel. 732 558 008, e-mail  jana.ruzickova@skolazahrada.cz