Our projects


The foundation of this project was in 2022

Renewal of family community

Co-founded by South Moravian Region

The aim of the project was to enable families with children (primarily educated in the kindergartens and primary schools that we, as an association, set up) to participate meaningfully and actively in community life and in the activities of the association. The project aimed to introduce families to each other, to organise regular meetings of families with children during community days and to organise events together

Thanks to the project, we were able to organize 15 community Tuesdays, where we could meet and, thanks to our guides Eva Kratochvilová and Eliška Vrbová make some music and art together.

We also prepared larger community events: the Ball (February 12), Hnízdo for Ukraine (March 3), Feast (September 21), Thanks for Freedom (November 17), and Christmas Advent Wreath making (November 22).

For our community of parents, we organized a Scotta Pecka Community Building Workshop focused in relationships, developing communication and building community. As part of our regular association meetings, we organized presentations on topics chosen by parents

We are very grateful to the South Moravian Region for their support and we look forward to other community events.

Co-founded by South Moravian Region


Project ESC:

Volunteers in innovative education in the Tišnov region 

Our association has the Quality label of the European Solidarity Corps. Every year we host several foreign volunteers in all our schools in the Tišnov region (ZaHRAda Primary School, CoLibri Primary School, Ledňáček Secondary School, the association itself). We are currently hosting 6 volunteers (1 from Spain, 1 from Greece, 1 from Georgia, 1 from Ukraine and 2 from Türkiye) and we are expecting the arrival of another volunteer from Spain. Volunteers are involved in teaching, leisure activities, preparation of the school environment, community life of the association and the town, as well as self-development activities (various seminars, workshops, Czech language lessons, exploring Tišnov, the Czech Republic, Europe). Foreign volunteers come to us and to other organisations all over Europe and are trained thanks to EU support through the European Solidarity Corps (formerly EVS).


We look forward to welcoming new volunteers from Europe and associated countries !!!

In autumn 2020 we received the Quality Label accreditation for accepting foreign volunteers.V roce 2021 jsme zrealizovali projekt

Multifunkční klenby
spolufinancovaný Evropskou unií.

Hlavním cílem operace je Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 

Náš projekt č. 21/004/19210/564/185/002385 byl realizován v rámci podpory projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Brána Vysočiny.

Cílem projektu bylo upravit místnost zvanou Klenby (suterén domu na Bezručově, č.21) tak, aby fungovala jako kombinace herny a velké zasedací místnosti pro spolkovou činnost. Vedlejší prostory budou uzpůsobeny jako ateliér a zázemí včetně znovu zavedení tekoucí vody. Úpravy zahrnou především instalaci nových světel, instalaci pracovní desky se zabudovaným dvojdřezem a napojení na stávající vodovodní a kanalizační přípojky, pořízení nového koberce a odvlhčovačů vzduchu. Na správě a údržbě prostoru se podílí členové spolku.

Výsledkem projektu je funkční, kultivovaný a estetický prostor sloužící pro mnoho různých účelů. V prostoru je dostatek příjemného světla, je průběžně odvlhčován. Tanec, hry a setkávání spolku mohou probíhat v prostotu s příjemným základem - čistou a esteticky upravenou podlahou. Účastníkům kroužků i spolkových setkání je možné podávat základní občerstvení. Další návrhy k úpravám prostoru, které členové spolku vznesly a které výrazněji bodovaly v anketě budou řešeny dále z jiných prostředků a svépomocí.